Drogområdet i Almedalen 2018

almedalenI helgen som kommer startar Almedalsveckan. Jag brukar gå igenom programmet för att se och kommentera aktuell drogpolitisk debatt/socialpolitisk debatt i Almedalen (det som jag tror skulle kunna vara intressant) med bäring på drogområdet.

Anmärkningsvärt i år är att det känns som att det är ovanligt många krockar i år där intressanta seminarier ligger på samma tidpunkt.

Nedanstående är vad jag noterat, klockslagen har jag avrundat, följ länk för exakt tid och plats mm:

Söndagen den 1/7

11-11.30  Legalisering av cannabis?

Advokatfirman de Basso som profilerat sig inom cannabisområdet och gått ut med att man stödjer legalisering av ”medicinsk” cannabis (hittills i Nordamerika är det ju så legaliseringen av all cannabis börjat). Trots det beskrivs utfrågningen som ”Svensk narkotikapolitik är en av de mest restriktiva i hela Europa. Är det på tiden att Sverige vidgar sina vyer? Vi diskuterar om cannabis bör legaliseras.” Men ”vidga vyer kanske låter bra…

 

14-15  Nollvision för narkotikarelaterade dödsfall – hur gör vi?

Piratpartiet anordnar seminarium utifrån frågeställningarna ”Idag har Sverige bland de högsta narkotigarelaterade dödlighetstalen i Europa, trots en extremt restriktiv narkotikapolitik. Här vill vi fokusera på lösningar. Vad är de största problemen idag? Vilka drabbas? Vilka goda exempel finns på en annorlunda drogpolitik, och hur kan vi gå framåt? För en lyckad narkotikapolitik krävs satsningar och samarbete mellan sjukvård, rättsväsende och civilsamhälle. Det krävs information och reglering. Vilka strategier finns att tillgå? Vilka goda exempel skulle kunna appliceras på Sverige och vilka fördelar respektive utmaningar kan vi se?”, dvs en salig sammanblandning av narkotikapolitik, socialpolitik och rättspolitik under vad man kallar narkotikapolitik.

Deltar gör Piratpartiets partiledare Magnus Andersson, Karin Rantala från en finsk förening inom drogförebyggande arbete, Paul Larsson som är professor vid Norges polishögskola samt riksdagskandidaten Christina Örnebjär från Liberalerna.

Längden är satt till 45 min, givet de komplexa och svåra frågeställningarna och fyra deltagare (och de båda svenska politikerna har drogliberala förtecken) så skulle jag säga att det kan omöjligt bli något intressant samtal med bas i verkligheten. Jag tror inte ens det blir ett ärligt samtal (t ex om vad de narkotikarelaterade dödsfallen respektive den statistiken handlar om).

 

14.30-15  Vad har svensk narkotikapolitik att vinna på att legalisera cannabis?

Samtidigt som Piratpartiets seminarium har advokatfirman de Basso tillsammans med ”Enhet” ett event om frågeställningen ”Varför bör Sverige legalisera cannabis och vad har vi att vinna på att göra det?”. Enhet är alltså ett av dessa småpartier som precis som Piratpartiet tror att vägen till riksdagen går via legaliseringsaktivism.

 

Måndagen den 2/7

11-12  Tryggare samhälle – hur kan ideella organisationer bidra?

ECAD, RNS och KRIS ordnar seminarium om den intressanta frågeställningen ”Narkotikaproblemet och kriminalitet är viktiga frågor inför årets val. Hur kan ideella organisationer bidra med sitt arbete och bidra till debatten så att dessa problem minskar och att samhället blir tryggare för alla?”.

Medverkar gör Per Johansson från RNS, Erik Leijonmarck från ECAD och Ali Reunanen från KRIS. Men det är helt obegripligt att de inte bjudit in någon företrädare från anhörigorganisationerna, t ex FMN:s förbundsordförande Margareta Nyström. FMN har inte synts särskilt mycket i debatten på länge, men med tanke på att FMN arbetar med CRAFT som Socialstyrelsen bland annat beskriver enligt följande ”den närstående lär sig olika färdigheter för att uppmuntra till drogfrihet, skapa förutsättningar för aktiviteter som kan utgöra ett alternativ till missbruket och för att motivera och stärka den missbrukande personen att påbörja behandling” så hade ju FMN:s förbundsordförande varit en given deltagare för ett ännu intressantare panelsamtal.

 

11-12  Är det dags för skademinskning istället för nolltolerans inom narkotikapolitiken?

Miljöpartiets tidning Syre brukar ordna intressanta paneldebatter i Almedalen. I år tar man upp de intressanta frågeställningarna ”Runt om i världen omvärderas idag kriget mot narkotika. Men i Sverige ligger i stort samma kurs som påbörjades på 70-talet kvar. Är det rimligt att Sverige fortsätter med sin unika nolltolerans? Eller det dags för avkriminalisering av åtminstone de lätta drogerna, eller till och med en legalisering?”.

Tyvärr är åtminstone i skrivandets stund paneldeltagarna rätt ointressanta. Obetydliga Piratpartiet, som förespråkar legalisering, deltar med sin partiledare (som vanligt i stället för deras drogpolitiske talesperson, det är som att partiet (fullt förståeligt) saknar förtroende för sin talesperson Johan Svensson) och så Uppsala universitets biovetenskapsinriktade Fred Nyberg (vad nu biovetenskap har med frågeställningarna att göra). Så summa summarum blir väl att givet paneldeltagarna: ett helt ointressant seminarium med intressanta frågeställningar. Jag hade valt det andra seminariet i stället som förutom intressant frågeställning även har intressanta paneldeltagare.

Detta seminarium följs av ett samtal med publiken 12 – 13.

 

11-11.30  Cannabis inverkan på individen

Som tredje programpunkt vid denna tid följer advokatfirman de Basso upp gårdagens legaliseringsevent med frågan ”Vilken effekt skulle en legalisering av cannabis ha för enskilda individer i samhället?”.

Medverkar gör Christer Renlid från KRIS.

 

13.40-14  Hur vill Vänsterpartiet bidra till ett tryggare samhälle?

KRIS ställer frågor till Linda Snecker, riksdagsledamot för Vänsterpartiet

 

14.15-14.35  Hur vill Liberalerna bidra till ett tryggare samhälle?

KRIS ställer frågor till Roger Haddad, riksdagsledamot för Liberalerna.

 

15-15.30  Myter och fakta om cannabis – vad säger forskningen?

RNS anordnar seminarium om ”För att kunna fatta välgrundade politiska beslut gäller det att skilja på vad som är myt och vad som är fakta. Forskningen går framåt, kunskapsläget blir bättre. Hur påverkas debatten av det?”.

Medverkar gör forskaren Peter Allebeck och skribenten Pelle Olsson. Man kan anta att Pelle Olsson kommer upprepa sin påstådda ”myter”…

 

16-18  Modern Öppenvårdsbehandling för Ungdomar. Vad fungerar?

Hassela Skåne pratar om ”Hur utvecklar vi en metod som möter kraven på evidensbaserad behandling, samtidigt som den tillgodoser det unika behovet hos varje individ?”. Givet hur ”evidensbasering” fungerar så är svaret på Hasselas frågeställning: Det går inte. Men har man inget för sig så kan man ju ändå lyssna på förhoppningar.

 

Tisdagen den 3/7

11-11.20  Hur vill Moderaterna bidra till ett tryggare samhälle?

KRIS ställer frågor till fd justitieminister Beatrice Ask.

 

12-13  Cannabis och trafiken – en utmaning för nollvisionen?

Motormännens helnykterhetsförbund anordnar seminarium om frågeställningen utifrån denna text ”Att köra bil påverkad av marijuana ökar olycksrisken i trafiken med två till tre gånger. I Sverige anmäldes 13 068 drograttfylleribrott under 2015, den siffran var 12 607 år 2014. Cannabis och amfetamin är de två vanligaste drogerna i trafiken.”.

Detta är ett ökande problem inte bara i Sverige, t ex Colorado har efter cannabislegaliseringen ett ökande problem med dödsolyckor där bilföraren varit cannabispåverkad. Oavsett cannabislegalisering eller inte så måste drograttfylleri uppmärksammas mer.

 

13-14  Hur ser en liberal och social narkotikapolitik ut?

RNS ordnar seminarium om frågeställningarna ”Inom de liberala partierna finns olika uppfattningar om hur narkotikapolitiken ska utformas. Hur kan en politik med sociala ambitioner kombineras med en restriktiv syn på narkotika? Är det upp till individen eller samhället att avgöra om det är tillåtet att använda narkotika?

Medverkar gör politikerna Johan Pehrson från (L) Örebro län och Niels Paarup-Pedersen (C) från Malmö samt fd (?) politikern Gabriel Romanus (L).

Det är lite synd att inte den mer drogliberalt profilerade Christina Örnebjär (tvåa på Örebro-L:s lista efter Johan) deltar, hade ju kunnat bli mycket intressant. Dessutom deltar Nerikes Allehandas ledarskribent Lars Ströman (Örebro), vilken gjort sig känd för många utspel utifrån en restriktiv grund och oftast med tvångsvård som lösningen på sociala problem kopplat till narkotikaanvändning.

 

14-14.15  Hur vill Centerpartiet bidra till ett tryggare samhälle?

KRIS ställer frågor till Johan Hedin, Riksdagsledamot från Centern.

 

14.30-16  Jämlik beroendevård – Finns den?

I Uppsala universitets värld handlar inte jämlikhet om genus utan om tillgång till LARO (substitutionsbehandling vid opioidberoende). En del av programpresentationen lyder: ”Vid U-FOLDs seminarium belyser experter och aktörer vilka insatser som krävs för att optimera och uppnå full jämlikhet inom svensk missbruks- och beroendevård. .”

De som deltar är Fred Nyberg (som alltid), Charlotte Skoglund (MD, PhD överläkare, Karolinska Institutet), Lars-Håkan Nilsson (Medicinsk rådgivare, Kriminalvården), Charlotta Rehnman Wigstad (Samordnare, Socialstyrelsen), Ing-Marie Wieselgren (Psykiatrisamordnare, SKL) och Anna-Lena Sörenson (Vice ordförande, (S), Riksdagens Socialutskott).

 

15-16  Är Sveriges restriktiva narkotikapolitik i fara?

Två organisationer från nykterhetsrörelsen, Blå bandet och NBV, ordnar seminarium. Frågeställningarna som berörs är ”Ungdomar kan enkelt beställa alkohol via sociala medier, ofta kompletterat med narkotika, hur allvarlig är situationen? Hur påverkas vi av legaliseringen av narkotika i flera delstater i USA? Bidrar detta till en ökad tillåtande attityd? Vilka är de största riskerna och bästa möjligheterna för att effektivt stoppa narkotikaanvändning? Hur är situationen för dem som behöver vård och behandling för sitt missbruk? Samtal om hur politiker och allmänhet ser på narkotikasituationen i Sverige.”

Paneldeltagare anges till Per Johansson från RNS och Per-Olof Svensson från Blå bandet. Blå bandet är en av alla organisationer inom drogområdet som typ inte syns och som aldrig gör väsen av sig, allra minst inom narkotikaområdet så jag har ingen aning om vad dem kan bidra med inom området. Per Johansson har lång erfarenhet inom området och följer så klart såväl den politiska debatten som situationen för t ex vård och behandling. Jag hade visserligen känt mig tryggare för debatten om någon från brukarrörelsen hade deltagit, t ex någon från KRIS. Och jag hoppas att Per Johansson tar upp det som denna artikel handlar om och inte bagatelliserar det.

 

15-16  Utsatta områden, skjutningar och öppen narkotikahandel – hur hänger allt ihop?

Samtidigt som ovanstående ordnar ECAD ett seminarium med en forskare från MaU ett seminarium om ”Öppen droghandel, skjutningar och bilbränder signalerar för de boende att lagen är satt ur spel. Hur bryter vi denna spiral?”. Ingen annan deltagare än forskaren är annonserad, inte ens en politiker inom det heta kriminalpolitikområdet. Jag hade valt bort detta seminarium till förmån för det andra.

 

Onsdagen den 4/7

9-10  Kan din skola bli narkotikafri?

RNS med profilen (i synnerhet inom aktuell frågeställning) Staffan Hübinette tar upp frågorna ”Allt fler gymnasieskolor arbetar idag med policy och handlingsplan för att effektivare förebygga, upptäcka och ingripa mot narkotikamissbruk. Många skolor använder drogtester. Är det en nödvändig del i denna typ av preventionsarbete? Hur är rättsläget? Vad säger myndigheterna?

Drogtester, och drogtester i skolan i synnerhet, är ingen enkel fråga (som så många inom drogområdet) men jag hade valt nedanstående seminarium i stället. Eftersom detta seminarium och nedanstående till stor del borde vända sig till en och samma ”specialmålgrupp” av dem som berörs av skolelevers droganvändning är det märkligt att de lägger sig på samma tid och att aktörer inom drogområdet inte är bättre samordnade.

 

9-10  Vad vet vi om ungas användning av alkohol, narkotika och tobak?

CAN presenterar 2018 års rapport om skolelevers drogvanor. Alltid intressant och viktigt.

 

10-10.30  Vad gör EU mot narkotikan?

ECAD ordnar miniseminarium utifrån följande frågeställning: ”Som medlem av EU har Sverige fått undantag för försäljning av alkohol på systembolaget. Men hur ser det ut med narkotika? Finns en gemensam syn bland EUs länder? Vad vill kommissionen och hur lyder EU:s narkotikastrategi?

Som enda deltagare anges i skrivande stund Socialdemokraternas EU-parlamentariker Anna Hedh vilket låter märkligt.

 

11-12  Behövs cannabis ur medicinskt syfte – klarar Sverige en legalisering?

Uppsala Universitets U-FOLD ordnar seminarium om medicinsk cannabis. Frågeställningen är ”Det restriktiva förhållningssättet mot narkotika i Sverige är väl förankrat och har länge varit rådande. Under senare år har det dock ifrågasatts från flera håll. Användningen av medicinsk cannabis har diskuterats med jämna mellanrum i Sverige. Under 2017 har diskussionen bitvis varit intensiv där man kan se uppenbara risker för att det blir en politisk fråga i stället för en fråga baserad på fakta, kunskap och vetenskap. Detta seminarium tar upp nya attityder med krav på mindre restriktioner och ställer dem mot den befintliga vetenskapen.

Det är många deltagare, alla intressanta: Mathias Hallberg, professor, U-FOLD, Uppsala universitet, Håkan Leifman, vd, CAN, Fred Nyberg, seniorprofessor, U-FOLD, Uppsala universitet, Erik Leijonmarck, generalsekreterare, ECAD, Walter Kegö, senior fellow, ISDP, Sara Skyttedal (KD), kommunalråd, (KD), Linköpings kommun, Ewa Mörtsell (C), rättspolitisk talesman, CUF och Ingrid Helander, Chefredaktör, Läkemedelsvärlden.

 

11-11.20  Hur vill Miljöpartiet bidra till ett tryggare samhälle?

KRIS ställer frågor till Annika Hirvonen, Riksdagsledamot för Miljöpartiet.

 

12-13  Alkohol, psykisk ohälsa och livshotande drogkombinationer

U-FOLD vid Uppsala Universitet anordnar seminarium med fokus på riskerna med opioider. Ett intressant och viktigt seminarium men det krockar med det mer intressanta och viktigare seminariet nedan.

 

12-13  Rätten till drogfri behandling

Ett seminarium anordnat av KRIS som utgår från frågeställningen: ”Läkemedelsassisterad behandling ökar och ersätter drogfri behandling. Samtidigt ökar läckaget av förskrivna läkemedel. Är det dax att den drogfria behandlingen får en renässans? Ett problem som följt med den ökade förskrivningen av olika preparat är ett läckage ut på den öppna marknaden, med försäljning på gatuplanet och med ett missbruk som följd. I seminariet diskuteras för och nackdelar med de olika metoderna.”

Deltar gör två personer från KRIS.

 

12.40-13.20  Våld mot barn i familjer med missbruk och psykisk sjukdom

Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum, Linköpings universitet anordnar seminarium om ”Barn som anhöriga är en grupp som borde uppmärksammas inom hälso- och sjukvården enligt hälso- och sjukvårdslagen, men så sker allt för sällan. Barn och unga i familjer där föräldrar eller annan vuxen i barnets direkta närhet har missbruksproblem eller psykisk sjukdom löper risk att uppleva våld. I vissa fall leder våldet till att barnet dör. Orosanmälningar till socialtjänsten görs inte i någon större utsträckning eller så beaktas och utreds dessa inte i tillräcklig omfattning

Medverkar gör två lektorer från Linköpings universitet samt Linn Englund (Maskrosbarn), Lennart Magnusson (Nationellt kompetenscentrum anhöriga), Marie Nyman (Socialstyrelsen) samt Sofia Johansson (Socialdepartementet).

 

14-15  Hur påverkas vi av andras användning av alkohol och andra droger?

CAN håller seminarium och presenterar de första resultaten av en undersökning om hur vi påverkas av både främlingars och närståendes användning av alkohol, tobak, läkemedel och narkotika.

Medverkande är en utredare från CAN, men jag hade gärna sett att seminariet hade kompletterats med ett samtal där en närståendeorganisation deltagit, förslagsvis FMN.

 

15-15.20  Hur vill Socialdemokraterna bidra till ett tryggare samhälle?

KRIS ställer frågor till justitieminister Morgan Johansson.

 

16-17  Kan före detta kriminella missbrukare hjälpa andra att lägga av?

KRIS ordnar seminarium utifrån ”Många som levt med brott och missbruk har brister i sin skolgång. De har kanske inte ens gått ut grundskolan. Men om de börjar leva nyktert och hederligt och sätter sig på skolbänken igen – kan de då lära sig att hjälpa andra att bryta med den kriminella livsstilen?

Medverkar gör Ali Reunanen, Förbundssekreterare i KRIS. Intressant seminarium (och svaret är självklart ja). Intressant seminarium som tyvärr krockar med ett annat intressant seminarium:

 

16-17  Långsiktig satsning mot grov och organiserad brottslighet

Polisen ordnar seminarium om frågeställningen ”Under de senaste tre åren har mord med skjutvapen i kriminella miljöer ökat även på orter utanför storstadsregionerna. Kriminella strukturer har brett ut sig i samhället, med en kraftig ökning av olaga vapeninnehav. Hur arbetar polisen för att minska den grova och organiserade brottsligheten?”.

Som exempel på brott som ökar nämns narkotikabrott.

 

Torsdagen den 5/7

10-10.30  Alkohol, tobak och narkotika ett minne blott. Vad kan svenska kommuner lära av Island?

ECAD håller seminarium utifrån frågeställningen: Genom att noggrant kartlägga risk- och skyddsfaktorer i barn och ungdomars uppväxtmiljöer har Island byggt ett samhälle där ungdomars önskan att dricka, röka och använda droger är väldigt liten. Vad kan svenska kommuner lära av detta?

Medverkar gör Erik Leijonmarck från ECAD och Johnny Gustafsson, drogsamordnare på Gävle Kommun som testat modellen.

Det låter nästan för bra att man skulle kunna lyckas med som frågeställningen påstår, dvs mycket intressant att lyssna på!

 

10.20-11  När barn är anhöriga till sina föräldrar har de rätt till delaktighet, information och stöd

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har seminarium om ”Barn och unga till föräldrar med missbruk, psykisk eller fysisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning är en sedan länge en känd riskgrupp. (…) År 2010 infördes en bestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen att sjukvårdens personal ska beakta anhöriga barns behov. Trots ett stort utvecklingsarbete är det fortfarande en lång väg kvar för att alla anhöriga barns rätt till av information och stöd ska förverkligas. (…) Vi lyfter frågor som: Hur kan vi säkerställa att barn som är anhöriga får sina rättigheter tillgodosedda? Vad är avgörande för anhöriga barn och unga när deras behov ska uppmärksammas av vuxna?

Deltar gör Cecilia Sjölander (Generalsekreterare, Stiftelsen Allmänna Barnhuset), Åsa Lundström Mattsson (Projektledare BRA, Stiftelsen Allmänna Barnhuset) samt Anna-Karin Ljungblom (Kurator, vuxenpsykiatrimottagningen Kungsbacka).

 

11-12  Narkotikakonsumtionsförbudet – behövs det?

RNS bjuder in till seminarium om den svåra frågan om avkriminalisering är bra eller inte.

I år är det 30 år sedan konsumtionen av narkotika blev förbjuden. Det är stor uppslutning kring detta i opinionen och bland partierna samtidigt som vissa är aktiva i debatten för att avskaffa förbudet. Hur viktigt är förbudet? Är det i linje med internationella konventioner Sverige undertecknat?

Deltar gör svenska narkotikapolisföreningens ordförande Lennart Karlsson samt Sven-Olov Carlsson från Prevent Don’t Promote.

Det skulle vara intressant att lyssna på om frågeställningen problematiseras eller om svaret är givet som programbeskrivningen antyder. Jag hade gärna sett ett samtal med även någon deltagare som profilerat sig som förespråkare för avkriminalisering, t ex Liberalernas Örnebjär.

 

11.45-12.00  Hur vill Moderaterna bidra till ett tryggare samhälle?

KRIS frågar ut moderaternas talesperson inom rättsområdet, Tomas Tobé.

 

12-13  Alkohol och narkotikapolitik – en fråga i valrörelsen?

De i debatten osynliga organisationerna SLAN och Alkoholpolitiskt forum bjuder in till seminarium utifrån frågeställningen ”Alkoholproblemet är ett av landets störst socialpolitiska problem, men det det toppar knappast partiernas agendor inför valet. I många länder pågår en stark liberalisering kring narkotika. Blåser även dessa vindar även i Sverige?

Frågeställningen är intressant, och en del av svaret på frågan i rubriken kommer väl i partiledartalen i Almedalen. Jag gissar på att svaret är nej och skulle därför ha valt nedanstående seminarium.

 

12-13  Fentanyler – nätdrogerna som dödar

Polisen anordnar seminarium om de svåra nätdrogerna och i synnerhet fentanylerna som skördat så många liv de senaste åren.

Om polisens svåra arbete mot nätdrogerna, vilka som brukar drogerna, hur det ser ut när personer anträffas avlidna av NPS-fentanyl samt vilka risker blåljuspersonal löper i samband med ingripande. Hur ser de båda poliserna på möjligheterna att komma åt försäljningen, att påverka lagstiftningen, att utreda brotten och att förhindra att ännu fler dör av överdoser?

Deltar gör bl a den polis som profilerat sig som mest kunnig inom problemområdet, Niklas Lindroth.

 

13.30-13.50  Hur vill Sverigedemokraterna bidra till ett tryggare samhälle?

KRIS ställer frågor till Adam Marttinen, Riksdagsledamot för Sverigedemokraterna.

 

13-14  Anhöriga, medberoende och drogers inflytande vid sexuella övergrepp

U-FOLD vid Uppsala universitet håller seminarium utifrån problemställningen: ”Sveriges över en miljon anhöriga – barn och vuxna – utsätts ofta för både stor och svår påverkan. Kommunerna är skyldiga att ge dessa anhörigstöd, men flera rapporter beskriver deras arbete som bristfälligt.”.

Deltar gör förutom den ständigt närvarande Fred Nyberg även Annika Jankell, Journalist, Ida Högström, Medberoende-podden och Charlotte Eklund Rimsten, Utredningssekreterare vid regeringens utredning om män som utsätter närstående för våld.

Det är lite oklart om seminariet handlar om närståendeproblematik eller om sexuella övergrepp/våld eller båda. Klart är däremot att åter igen är inte organisationer som samlar närstående inbjudna, det är anmärkningsvärt men vanligt – man pratar om i stället för med.

 

13-13.15  Hur vill Socialdemokraterna bidra till ett tryggare samhälle?

KRIS bjuder på en utfrågning av socialminister Strandhäll.

 

13-13.45  Dödsskjutningarna som skakade Sverige – Hur får vi bukt med den organiserade brottsligheten?

Aftonbladet ordnar seminarium om frågeställningen ”Parallella samhällen, klaner som styr och knark- och vapenförsäljning på öppna gator. Det är en verklighet i vissa områden i Sverige i dag. Hur ska vi stoppa detta och få bukt med den organiserade brottsligheten?”.

Medverkar gör Matilda Wennerholm och Johanna Bäckström Lerneby (båda  Aftonbladet), Ulf Johansson (Regionpolischef Stockholm), Viktor Banke (Advokatbyrån Dubio), Mehdi Adnan Mossa (Föreläsare och tidigare gängkriminell) samt Sofi Hermansson (Kommunpolis Botkyrka).

Här blir man ju givet min debattartikel nyfiken på vem som kommer lyfta perspektivet att legalisera narkotikan (men det feltänket kanske inte är så spritt utanför drogliberala kretsar och det är väl ingen av ovanstående som kommit ut som tidigare).

 

Fredagen den 6/7

11-11.20  Hur vill Kristdemokraterna bidra till ett tryggare samhälle?

KRIS ställer frågor till Andreas Carlsson, Riksdagsledamot för Kristdemokraterna.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s