Vinklade narkotikaprogram i SVT

SVT Edit har förra veckan publicerat två program som berör drogfrågan. Det första, och största i betydelsen längd på programmet, heter Cannabusiness och presenteras så här av SVT:

svteditcb.jpg
Foto: Faksimil från twitter

SVT skriver att ”Medan avkriminaliserings- och legaliseringsvågor sköljer över stora delar av världen verkar cannabis svårt att ens tala om i Sverige. Edit åker till Kalifornien för att se hur en helt ny miljardindustri tar form.”. Nog är det ”svårt” att tala om drogfrågor, de är komplexa och kräver både kunskap och varsamhet om det ska bli bra. Nu var det nog inte den svårigheten som SVT syftar på utan man verkar vilja ge bilden av Sverige som inskränkt, inhumant och otidsenligt. Enbart i SVT Edits tweets första mening avslöjar man en agenda, alternativt beror SVT:s text/presentation på att man in följt med i drogdebatten som trots allt är har intensifierats en hel del de senaste åren. Igen, debattintensiteten har ju sedan 60-talet gått i vågor.

Jag uppmärksammades på programmet av att förgrundsgestalten för den svenska liberaliseringsorganisationen FTR, advokat de Basso, RT:ade följande tweet:

svtcb0
Foto: Beskuren tweet, faksimil från twitter.

Tweeten visat att SVT-journalisten Johan Wicklén varit inblandad i programmet och han står omnämnd för research i eftertexterna. Mig veterligen har Wicklén följt drogdebatten sedan åtminstone 2014 så programmets påståenden om tystnad känns lite märkliga (sedan är vi många som skulle önska att politiker var mer engagerade, om än inte i att debattera för en legalisering…).

Jag följde själv SVT-journalisten Johan Wicklén tidigare, och känner främst till honom från den tid då jag umgicks mer med drogliberala krafter. Jag avföljde Wicklén på twitter när jag såg honom föra ett socialt samtal med personen jag kallar drogdebattens dödgrävare, tillika interimstyrelseledamot i ”de Bassos” liberaliseringsorganisation (dvs ”SnilletJohan” på twitter). Sedan har jag reagerat på att Wicklén och hans kollega tidigare har bevakat USA:s cannabisexperiment på väl vinklat/ensidigt sätt, och nyligen nämnde jag (allt för) kort i bloggen om hur SVT (dvs Wicklén) skrev om en TT-nyhet som SVT hade publicerat om en studie som bidrar till kunskapen om kopplingen mellan cannabis och psykos så att texten blev mer i linje med det narrativ som den drogliberala sidan har till den typen av vetenskapliga artiklar (jag hade tänkt skriva mer om såväl studien som det som hände hos SVT men lusten/orken/tiden jag lägger på drogområdet blir allt mindre dag för dag).

Även RNS har tidigare reagerat på Wickléns journalistik. Så, först var jag inte särskilt intresserad av att se programmet, jag har inte så stort behov längre av att hålla mig uppdaterad inom drogområdet och dessutom utgick jag från att programmet självklart skulle vara drogliberalt vinklat när Wicklén jobbat med det. Men sedan gjorde jag det ändå och funderade direkt på att skriva lite om det jag reagerar på, det blev dock bara nån syrlig tweet om det. Sedan läste jag en annan reaktion på programmet som påminner en hel del om min, en krönika av Narkotikapolitiskt centers Peter Moilanen, och den energi jag fick då kanske räcker till att bry mig (uppenbarligen om du läser detta).

svtcbgoogla.jpg
Foto: Faksimil från SVT Play/Edit Cannabusiness

SVT Edits program leds av två programledare som tydligen oftast är för coola för att benämna drogen med ordet cannabis, så det är i stället ett program om ”weeeeeed”, och är det inte weeeeed så är det något annat i en lång rad slangord för cannabis. När sedan programmet startar så har det inte gått mer än ca 10 sekunder förrän en av dessa coolingar inleder och slår an tonen med påståendet att ”det räcker med att googla cannabis för att se att svensk politik är VÄLDIGT annorlunda till den här drogen än i resten av världen. Där legaliserar, avkriminaliserar och kommersialiserar man det”. Påståendet är långt ifrån sant – ”fake news” alltså. Det är några få länder som har legaliserat, avkriminaliserat och kommersialiserat, men fakta – eller true news – är nog inte SVT:s adelsmärke inom drogområdet längre… Eller så vill man bara smutskasta Sverige, det kan ju också vara en agenda om man vill ändra Sveriges narkotikapolitik.

SVT Edit påstår sedan att man gör programmet/”åker på roadtrip för att försöka förstå varför vi inte pratar om cannabis trots att man vet att VÄLDIGT många svenskar använder drogen”. Och redan där, inte ens en minut in i programmet, kommer ”fake news” nr 2 från SVT – enligt Folkhälsomyndighetens färska statistik var det 3 % av svenskarna som använt cannabis någon gång under 2018. Om det inte är fake news som SVT ägnar sig åt så har jag och SVT väldigt olika definition på vad som är ”VÄLDIGT många” (VÄLDIGT eftersom Edit-programledaren betonar det ordet). Sedan, om SVT vill förstå ett fenomen i Sverige – varför i hela fridens namn åker SVT till USA då??? Min tro är att SVT Edit hade ett annat syfte med programmet…

Tidigt i programmet säger en av programledarna att de vill hitta ”smarta, intressanta och tunga argument” både för och emot, för det finns ju ingenting i vårt program om att vi skulle vara för en legalisering”. Helt plötsligt har man ett annat syfte med programmet än det som presenterades ca 2 minuter tidigare. Det där med att hålla en röd tråd är en intressant företeelse… Och, just när man måste påtala/uttala något i stället för att visa det så finns det anledning att vara misstänksam, det är lite som det att journalisten Wicklén skriver ut i sin twitterpresentation att han befinner sig i ”gråzonen mellan era svarta och vita åsikter” (jag kan t ex inte påminna mig om att jag sett honom skriva/göra reportage om narkotikans baksida med individer som går under på grund av narkotika etc).

Men, tillbaka till programledarna som ville hitta de där argumenten under sin ”roadtrip” till tre platser. Det är en roadtrip som börjar med en resa till Los Angeles, med en inramning av cannabisindustrins påståenden i reklamfilmer. Det som sägs i dessa får stå helt oemotsagda så klart. I LA blir det ett besök i en cannabisaffär, där vi av en ”cannabisentreprenör” (tjusigt positivt laddat ord) bland annat får lära oss, också helt oemotsagt, att cannabis är ”framtidens medicin”:

svtcb2
Foto: Faksimil från SVT Play/Edit Cannabusiness

I mötet med denna cannabisförsäljare försöker visserligen programledaren ställa en kritisk fråga om riskerna med cannabis och psykisk ohälsa, en fråga som försäljaren vänder till att marknadsföra några produktvarianter av cannabis. Det kommer ingen kritisk följdfråga och försäljaren får i stället prata vidare om hur cannabis förändrar liv, till och med för personer med cancer (det låter som att cannabis skulle verka mot cancer, vilket det inte finns något vetenskapligt stöd för) mm. Men det som sker är ”magi” låter programmet meddela. Före det hade vi av programledarna fått lära oss att THC kan göra en ”hög och glad”, och ”kanske paranoid och få dig att må skit” (som om det skulle vara de enda baksidorna). Direkt efter inslaget erkänner en av programledarna att ”det är svårt att vara kritisk”, vilket är rätt sensationellt om SVT hävdar sig vara ett public service organ med journalistik som verksamhet (här blir man mer till propagandamegafon när ”det är svårt att vara kritisk”).

Det andra stoppet blir i norra Kalifornien hos en ”cannabisentreprenör”, denna gång en ”småskalig odlare” med rötterna i ”hippie-rörelsen”. Även hon får sjunga cannabisens lovsång till tonerna av en av alla ”pro-cannabis”-låtarna som SVT av någon anledning kryddar programmet med med jämna mellanrum, och programledarna ser riktigt lyckliga ut under besöket på odlingen. Besöket kompletteras med ett besök hos en lokaltidningsjournalist som dels berättar om problemen odlarna har idag med att de måste betala skatt, fylla i papper med mera, och dels att det är många etablerade och framgångsrika människor som använder/använt cannabis. Romantiskt och positivt värre.

Det blir inte lika romantiskt när SVT ska slänga in små snuttar då och då med en kritiker av legaliseringen, Kevin Sabet. Och självfallet blir det inget personligt besök med samma ”glada connection” som med de övriga. De ringer upp honom via Skype för några korta kommentarer och Sabet får stirra på oss i närbild. Det skulle ju vara hemskt, för SVT, om Sabet skulle ge ett för positivt intryck. Sabet blir en utmärkt gisslan för att SVT ska kunna säga att de minsann visat ”båda sidorna”. Men det görs på helt olika sätt, vilket i sig sänder ett budskap.

Det blir nästan komiskt när en lobbyist, åter igen helt oemotsagd, får deklarera att det var förbudet mot cannabis som var problemet, eller vad människan (och SVT) kan mena med:

svtcb11
Foto: Faksimil från SVT Play/Edit Cannabusiness

Och apropå lobbyister. En annan lobbyist, från en firma som heter Origin house, får i programmet utveckla att samhällets regler inte består för alltid och att ”ta diskussionen” kommer öppna dörren för en legalisering även i Sverige. Vad det har med det påstådda syftet om att ”se hur en ny miljardindustri tar form i USA” att göra är svårt att se eftersom lobbyisternas roll inte problematiseras eller kommenteras.

svtcbdorigin

De glada SVT-programledarna besöker även en av lobbyisternas huvudkontor där han visar runt och pratar om att de om fem år kan vara tusen anställda på Origin House och siktar på att bli ett globalt företag (det är nästan så man undrar hur mycket SVT eller SVT:s researchteam fick betalt för Origins produktplacering). Och så får lobbyisten förklara effekterna med cannabis, han gör det med orden: ”Om ett samhälle använder cannabis, där folk är glada och bekymmersfria med presterar lite sämre. Det var inget man ville se för hundra år sedan när vi fokuserade på produktivitet. Men som världen ser ut idag består livet inte bara av jobb”.

Det är skrämmande att SVT tillåter den sortens lobbyism, att någon som framstår som ”expert” får förklara effekterna av cannabis på det sättet. Det hade inte skadat om SVT åtminstone hade satt lobbyisterna i sitt sammanhang och kanske för en del yngre tittare förklarat vad lobbyism är. Det kan ju finnas de som tror att SVT sprider fakta. Fast vi får åtminstone veta att man kan försörja sig på att vara ”weeeeeeed-influencer” på Instagram och efter det får Origin-lobbyisten frågan om han ser några moraliska aspekter i att jobba med cannabis (att påverka för att öka droganvändning förenklas alltså med att ”jobba med cannabis”). Svaret blir att det finns mycket förvirring och stigma och att han inte förnekar att cannabis är en psykoaktiv drog, och med det svaret nöjer sig den glada programledaren. Efteråt verkar hon däremot inse (eller fått veta) att lobbyisten inte svarat på frågan utan i stället kollrat bort henne då hon kommenterar att de som säljer weeeed ”pratar så fort förbi att det inte funkar för vissa” (programledarna för sedan sinsemellan ett rätt bra, men extremt kort, samtal om negativa skadeverkningar och så får vi dessutom höra Kevin Sabet i Skype-närbild prata lite om tobaksindustrin).

Och sedan är det dags för det tredje besöket hos dessa cannabisentreprenörer, de glada programledarna hälsar entusiastiskt på hos en man som dömdes för cannabisförsäljning men som nu ägnar sig åt att förstöra livet för en del människor med en laglig verksamhet. Och självklart får han inga frågor om det.

Däremot får programledarna ironisera över/kritisera budskapet att för en del  ”börjar med cannabis och slutar med heroin”. En programledare hävdar att ”Det är inte en realistisk inblick och då tappar man förtroendet för vuxenvärlden”, trots att det är så för en del att de börjar med cannabis, lär sig ruseffekterna och så fortsätter vidare i drogkarriären. Men den bilden, den realiteten, är det många drogromantiker som inte vill ta till sig. Programledarna vill ha en ”konstruktiv diskussion i stället”, men de vill tydligen bortse från hur verkligheten ser ut för en del som far illa.

SVT Edit har visat de glada användarna (i LA), entreprenörerna, odlarna, lobbyisterna. Dessutom visar SVT direkt efter en av lobbyisterna har talat, helt okommenterat, ett par reklamfilmer för cannabis. En sekvens ser ut så här, det är de glada användarna av cannabis som SVT vill lyfta fram och ge bild åt:

svtcbitsnormal.jpg
Foto: Faksimil från SVT Play/Edit Cannabusiness

Själv undrar jag varför de inte lika glada individerna inte fick vara med och bidra med sina ”tunga argument”, de individer som hamnat i ett missbruk, deras närstående och självfallet poliserna och sjukvårdspersonalen som allt oftare ser de negativa baksidorna av cannabislegaliseringen. Man får anta att de bilderna inte ingår i den ”oberoende journalistik” som SVT då och då hävdar sig vara, och man får anta att SVT Edit inte anser att dessa grupper kan bidra med några ”tunga argument”. Man får anta att SVT tror att några snuttar Sabet räcker för att försvara sig med att man minsann varit ”oberoende”. Men det kan ju vara så att researchens ansvarige, Johan Wicklén, inte lyckades hitta någon som kan prata om det, trots att de finns lättillgängliga på twitter och relativt aktiva i den cannabisdebatt som rasar i USA (jag själv följer ett antal organisationer och individer som är aktiva på ”motståndarsidan” på sociala medier).


 

Det andra drog-programmet från SVT Edit som släpptes förra veckan heter ”Hollyweed” och handlar mycket om hur droganvändning normaliseras i filmer och serier. Det är ju intressant, men tyvärr ”kompletterar” SVT med en märklig intervju med författaren Magnus Linton som bland annat får måla upp en vinklad bild av Sveriges narkotikapolitik och påstå att ”riksdagen beslutat att narkotika är främmande för svensk kultur”. Jag har letat efter det beslutet, vilket jag skriver om här, eftersom Magnus Linton har hävdat det tidigare. Jag hittade det inte vid mina sökningar i arkivet, däremot att uttrycket har använts i riksdagsdebatten på det sätt som jag redovisar i det länkade inlägget.

Oavsett hur det ligger till med hur uttrycket använts får man se det som en inställning till om Sverige ska normalisera narkotikaanvändning med all dess konsekvenser, alla dess skador på individer och samhället, direkt och indirekt, eller om Sverige ska verka för att så få som möjligt ska gå under och fara illa av narkotikaanvändning. Min uppfattning är klar, för mig är det främmande med ett samhälle som inte gör vad det kan för att minska skadorna och för mig är det främmande med ett samhälle som inte gör vad det kan för att förebygga och bryta i synnerhet ungas narkotikaanvändning. Och oavsett hur mycket ”harm reduction” man inför så är den största skadereduceringen att så få som möjligt använder narkotika och att man strävar efter ett narkotikafritt samhälle.

Magnus Linton får även, i ännu ett försök att misskreditera svensk narkotikapolitik, fastslå att ”I Sverige har gateway-teorin gått ut på att man tänker sig att om testar man cannabis så kommer det automatiskt leda vidare till att man provar tyngre preparat och så slutar man som sprutnarkoman”. Som tittare ska man alltså då tycka illa om vår narkotikapolitik. Ingenting sägs i programmet om dels att det pågår forskning, bland annat svensk, som visar att det kan vara så att för en del kan cannabisanvändning biologiskt göra individen mer sårbar för opioidanvändning (enligt de djurförsök som gjorts). Ingenting sägs heller om att det finns en social/psykologisk aspekt där man genom första narkotikasubstansen, som vanligtvis är cannabis, lär sig uppskatta ruset initialt, vilken ofta skiljer sig från alkoholens, och att den upplevelsen i sig, psykologiskt, gör personen mer ”sårbar” för andra substanser.

Det är vanligt att cannabisaktivister använder just resonemangen kring gateway-teorin för att göra sig lustiga över/kritisera svensk narkotikapolitik som man menar har fört fram denna teori på ett felaktigt sätt, eller att gateway-resonemang är helt felaktiga. Resonemangen är som sagt var inte helt felaktiga, utan att veta exakt vilka resonemang som förs (dvs jag gör ett allmänt antagande om att påståendena inte är helt uppåt väggarna utan ligger i linje med det jag skriver om ovan). Allt beror på hur man för fram resonemangen, om man är ”evidensbaserad” eller inte. Drogområdet är komplext och komplicerat…

Sammanfattningsvis: SVT Edit verkar vara en organisation som hellre ägnar sig åt fake news och spridande av tvivelaktig politisk propaganda än att producera sakliga och intressanta program. Åsiktspropaganda hör hemma i program märkta med debatt och framförda av debattörer i stället för SVT-journalister med mer eller mindre öppen agenda. Med andra ord, för mig blir dessa två program ytterligare stöd för min åsikt att ”public service” bör, om inte läggas ned, så åtminstone beskäras kraftigt så att de inte kan använda mina skattepengar till att producera sådana skräpprogram som ovanstående.

En reaktion till “Vinklade narkotikaprogram i SVT

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s