Riksdagens socialutskott vill utreda vad?

Jag har under lång tid fjärmat mig från narkotikaområdet, dels för att jag saknar plattform, dels för att det offentliga samtalet om det huvudsakligen förs på twitter på en nivå som omöjliggör all seriös debatt och mer handlar om dyngkastning under liberaliseringsförespråkarnas dirigerande och dels för att det är för mycket bristande saklighet och för mycket populism.

Men debatten blir allt intensivare, populism och skickliga liberaliseringsförespråkare i kombination med okunniga opinionsbildare, politiker och journalister. Det senaste är att det jublas i de drogliberala leden för att riksdagen igår fattat ett beslut som jag uppfattar som dels märkligt, och dels som ett resultat av ovannämnda utveckling.

riksdagen
Faksimil: SvD 200214, min highlight

Jag hade tänkt att vänta med att kommentera riksdagsbeslutet då det kommer att publiceras här när det är ”klart för tryck” (kanske kommer det innan jag hinner trycka på publicera här…).

Det är flera saker som jag tycker är märkligt med beslutet. Dels ogillar jag den sammanblandning som jag anser ske allt för ofta mellan narkotikapolitik och socialpolitik. Jag undrar verkligen vad riksdagsledamöterna i socialutskottet menar är narkotikapolitik, därav ska det bli intressant att läsa beslutsdokumentet från gårdagens sammanträde i utskottet.

Dels undrar jag vad riksdagsledamöterna betvivlar angående Socialstyrelsens, och de offentliga vårdgivarnas, inkl myndighetsdelar lokalt och regionalt, förmåga att implementera de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården som kom i första version 2006. I det materialet, vars första version jag påbörjade en C-uppsats om, är evidens och beprövad erfarenhet mer än centralt. En utvärdering av riktlinjerna är något som jag länge önskat då jag sedan jag läste dem första gången ansett att riktlinjerna gör mer skada än nytta och är extremt otillräckliga (vilket f ö varnades för av professorer i den debatt som föregick riktlinjerna), men det låter bra och ligger i linje med bl a populism att de är ”evidensbaserade”. Men om det är detta socialutskottet avser utreda så hade det varit bättre med en annan formulering på vad beslutet handlar om än gårdagens. Samtidigt blir jag efter en minidebatt igår med en av socialutskottets ledamöter (suppl) orolig över vilken kunskapsnivå de har.

riksdagsdebattJohnW

Det är främst synen på att den vård som ges inom beroendeområdet idag handlar om ”batonger”som jag vänder mig emot. Är det verkligen så att vi har riksdagsledamöter i socialutskottet som menar att Socialstyrelsens nationella riktlinjer, regioners och kommuners införande av riktlinjerna, är en vård att likna vid batonger? DET är anmärkningsvärt i så fall. Jag förmodar dock att det handlar om detta med drogliberalernas framgångsrika smutskastning av dagens politik (främst att kriminaliseringen av bruket handlar om ”batonger” och en vilja att straffa (vilket inte är fallet för övrigt)), och bristande inblick i t ex de vårdpositiva effekter kriminaliseringen av bruket har.

Det som gör mig mest orolig är om det är fler ledamöter i socialutskottet som på något sätt har uppfattningen att vården som ges idag handlar om batonger och att de inte fattat beslut om att utvärdera de nationella riktlinjerna.

Sedan, i det samtal jag och M-riksdagsledamoten hade så framkom det att beslutet om nollvision inte på något sätt var kopplat till verkligheten med förstärkning av budgeten för vård och stöd inom drogområdet med ett antal miljarder som skulle krävas för att nollvisionen skulle bli möjlig, och inte heller därtill beslut om förändringar av ett antal lagar på andra områden än de som socialutskottet kan påverka (t ex lagar inom arbetsrätten) likväl som förändringar i myndighetsdirektiv på en rad olika områden. Det är en anledning till att jag inte är aktiv i debatten längre, det är så enormt mycket som skulle behöva ändras för att komma till rätta med de höga dödstalen och debatten handlar inte om det utan om populism i form av batonger.

Och där när jag skulle publicera ovanstående korta kommentar kom beslutet i tryck, det är tre delar.

Det handlar dels om denna nollvision, i motionen som behandlades uttryckt som ”en nollvision mot drogrelaterade dödsfall och drogrelaterat lidande som övergripande mål inom svensk missbrukspolitik och tillkännager detta för regeringen” (den utredning som kommer att komma kommer alltså bli än mer omfattande än den av riksdag och regering sumpade missbruksutredning som Gerhard Larsson ledd, spännande!!!).

Sedan ställde man sig bakom detta yrkande från Centerns Anders W Jonsson; ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera den befintliga narkotikalagstiftningens effekter med sikte på att utveckla en lagstiftning som möjliggör vård och skademinimering och tillkännager detta för regeringen”. Exakt vad menas med att dagens lagstiftning inte skulle möjliggöra vård och skademinimering är oklart, kanske är det detaljer kring konsumtionsrum och att dagens formulering av ”ringa-lagen” skulle vara problematisk i det fallet, men samtidigt känns inte det sannolikt eftersom riksdagsledamoten borde varit mer konkret i så fall i stället för svepande formulering om att dagens lagstiftning inte skulle möjliggöra vård (å andra sidan har ju Centern sedan ett tag flirtat rätt hårt med de drogliberala krafterna så det är kanske inte så konstigt att Anders W formulerar sig som han gör, märkligt däremot att övriga medlemmar i socialutskottet köper formuleringen rakt av).

Formuleringen kring del 3, motion av Joar Forsell med ett ”1-yrkande” om ”oberoende utredning av narkotikapolitiken”, är att utskottet ”bifaller delvis motion 2019/20:1975 av Joar Forssell (L) yrkande 1.”. Om utskottet menar att de bifaller hela yrkandet eller bara delvis bifaller yrkandet om en utredning av narkotikapolitiken tycker jag är oklart. Vi får väl se vad de menade egentligen. S-minister Lena Hallengren är dock klar i sin uppfattning (se SvD faksimilen ovan) att det inte blir någon utredning av den delen som handlar om kriminaliseringen av bruket. Det ska bli intressant att följa utvecklingen och vad de egentligen har beslutat om att de vill utreda…

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s